Menu Costs

Menu Costs per person

Breakfast @ R60

Lunch @ R85

Dinner @ R95 (R115 pudding included)

Brunch @ R80

Coffee/Tea Station @ R10 per person

Usually a weekend menu would include:

·       2 x Dinners (Friday and Saturday)

·       1 x Breakfast (Saturday)

·       1x Lunch (Saturday)

·       1 x Brunch (Sunday).

 

Coffee/Tea Stations: (x9)

·       1x Early Morning Wake Up Coffee/Tea

·       5x Meal times

·       1x and/or Mid-Morning about 10h00

·       1x and/or Mid-afternoon about 15h00

·       1x and/or Late night about 22h00

 


CATERING: TERMS & CONDITIONS SPYSENIERING: REËLS & VOORWAARDES

GEEN / NO SELF CATERING

We cater for minimum 30 people. If there is less than 30 guests you will be invoiced for 30.

Ons voorsien kos vir n minimum getal van 30 gaste. Indien daar minder as 30 gaste opdaag, ontvang u 'n faktuur vir 30 gaste.


Final total of guests caterer for must be in by Monday 12h00 before the camp weekend.

Final proof of payment for catering services must be in by Wednesday 12h00, NO payment NO food


Finale aantal gaste vir spyseniering moet deurgegee word teen Maandag 12h00 voor die naweek van die kamp. 
Finale bewys van betaling vir spyseniering teen Woensdag 12h00 voor die kamp. GEEN betaling GEEN kos


If the guests requested do their own dishes, the organiser must arrange the dishwashing soap, washing up cloths as well as drying cloths.
If there are any mayor/deadly food allergies, vegan or vegatarians, please specify this as soon as the requests are received.
The nearest village/town and hospital are faraway. We have to purchase all fresh fruit and veggies before we go up the mountain
to be able to cater for food allergy needs.  We do not cater for BANTING.

 

GEEN BANTING Spyseniering.

Indien die gaste versoek om self hul eetgerei te was, is die organiseerder verantwoordelik vir die opwas seep, lappie asook afdroog doeke

Indien daar enige dodelike allergieë is, wat mediese NOOD behandeling benodig, of vegans & vegatariërs, die dorp en hospitaal is ver. 

Ons benodig genoeg vars vrugte en groente om aan almal se spysenierings behoeftes te voldoen. 

Menu Costs
Supper without pudding - R95
Supper with pudding - R115
Breakfast - R60
Lunch - R85
Brunch - R80

Desert Choices
Baked Malva or Chocolate pudding with custard
Strawberry or Lemon Cheesecake

Coffee/Tea Breaks

Coffee / tea per person  - R10 per session

You are welcome to bring/supply your own coffee/tea/milk/sugar to save costs.

The camp facilitator will then be responsible for maintaining the neatness of the coffee/tea station at all times,

as well as filling the URN with water and cleaning of the station between usages.

U is welkom om u eie koffie/tee/melk/suiker te bring/ voorsien om kostes te bespaar. 

Die kamp organiseerder is dan ten volle verantwoordelik vir die koffie/tee stasies se aanvullings, asook die opvul van die URN
en die netheid en opruiming tussen koffie/tee sessies. 

 

To supply your own coffee/tea, you need at least the following for 30guests:
 

Indien u u eie koffie/tee wil voorsien, benodig u die volgende vir ongeveer 30 gaste


1 x 2.5kg Sugar
4 x Pots Coffee
12 x 1L boxes of Milk
1 x 40 Teabags Rooibos
1 x 40 Teabags English (Five Roses)

Thank you - Dankie

Looking forward to serve you - Sien uit om u te bedien

 

Back to top